Over ons

Boeddhisme NU is het blad van Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie. Door de tijdloze wijsheid van Boeddha’s onderricht op een heldere en open manier te presenteren, biedt Boeddhisme NU een nieuw alternatief aan voor moderne mensen geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling.

Boeddhisme NU Redactie
Rusthoflaan 104
3034 XP  Rotterdam
010-8482349

Totstandkoming
Boeddhisme NU komt tot stand dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de Diamantweg sangha.

Copyright © 2018 Stichting Uitgeverij Milarepa, Zeist

Donaties
Uw donatie ondersteunt de activiteiten van Diamantweg Boeddhisme in Nederland. In diverse plaatsen in Nederland is er de mogelijkheid een Boeddhistisch Centrum te bezoeken. De centra werken op basis van vriendschap, idealisme en zelforganisatie. In de centra wordt gemediteerd en vindt uitwisseling van ervaring en informatie plaats. Zo krijgen de beoefenaars de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen.

De centra zijn onderdeel van vereniging Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie. Deze vereniging heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Diamantweg Boeddhisme Nederland is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).

Diamantweg Boeddhisme
Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie
IBAN: NL 08 INGB 00 07 54 45 36
o.v.v.: boeddhisme-nu
KVK: 41100768 / RSIN: 805347197 

www.diamantweg-boeddhisme.nl