17e Karmapa – Investeren in innerlijke rijkdom

Het concept van ‘innerlijke rijkdom’ vloeit voort uit mijn persoonlijke visie, een boeddhistisch perspectief over het begrip van het leven en de rijkdom die in ons ligt. Ik gebruik deze terminologie als een manier waarmee mensen kunnen praten over de toepasbaarheid van de boeddhistische gedachten, boeddhistische opvattingen, in de hoop dat het anderen zal helpen. Maar zoals Boeddha zei, het is uiteindelijk aan ons allemaal om zelf te onderzoeken en bestuderen of deze standpunten en concepten gunstig zijn of niet.

We leven allemaal in een fysieke wereld die wordt gedreven door ‘materiële rijkdom’. We vertrouwen op materiële middelen. En als er tekortkomingen zijn hebben we de neiging om buiten onszelf te kijken om te putten uit dingen die we nodig hebben in het leven. Als we bedenken dat ieder van ons op zoek is naar geluk, kunnen we ons afvragen: “Is materiële rijkdom alleen genoeg om ons duurzaam geluk te brengen?”

 

Materiële rijkdom is uitputtend

Het probleem is dat er altijd een gebrek is als het gaat om materiële rijkdom. Door de aard ervan, kan het worden uitgeput en opgebruikt. Er is altijd iets dat ontbreekt. Dus is er dan een soort van rijkdom die, door zijn aard, onuitputtend en tijdloos is?

“We missen balans, we voelen ons niet compleet, deels omdat we onze rijkdom en succes uitsluitend in termen afwegen die door hun aard beperkt en uitputtend zijn.”

Vanuit een boeddhistisch perspectief hebben we een bredere kijk op de aard van de rijkdommen die er bestaan. Er is materiële rijkdom, maar er is ook innerlijke rijkdom. Innerlijke rijkdom is tijdloos en in die zin is het tegenovergesteld aan materiële rijkdom. Innerlijke rijkdom is de rijke bron van mededogen, wijsheid en andere niet-materiële waarden die in ons liggen. Al deze waarden liggen voor onze neus, zitten in ons, maar omdat we niet de ervaring hebben van het putten uit innerlijke rijkdom, hebben we de neiging om ons te gemakkelijk op de buitenwereld te richten. We missen balans, we voelen ons niet compleet, deels omdat we onze rijkdom en succes uitsluitend in termen afwegen die door hun aard beperkt en uitputtend zijn.

 

Een gezonde balans van rijkdom

Zodra we een begrip van- en ervaring hebben met – innerlijke rijkdom, zijn we in staat om een evenwicht te vinden met materiële rijkdom voelen we onszelf compleet.

We hebben allemaal menselijke basisbehoeften. We hebben lucht, water, voedsel en onderdak nodig om te kunnen overleven. Wat is het doel van materiële rijkdom buiten deze behoeften?

In het informatie-tijdperk zijn we in staat om materiële middelen te gebruiken om te communiceren, te delen en interactie te hebben met elkaar over de hele wereld. Maar wat delen we en waarom delen we het? Er bestaat een risico dat we verward of onzeker worden over wat we proberen te delen. Vanuit een boeddhistisch perspectief, is wat we echt dienen te delen niets anders dan innerlijke rijkdom.

Immers, als we de luxe van lucht, water, voedsel en onderdak hebben, en we hebben het milieu, de ruimte en tijd om te onderzoeken en na te denken over dat wat het belangrijkste is in het leven, kunnen we werkelijk zien dat het onze waarden zoals liefdevolle vriendelijkheid, dat het onze innerlijke rijkdom is die het meest essentieel is. Materiële rijkdom en -middelen hebben daarom een belangrijke rol in de verspreiding van innerlijke rijkdom.

 

Innerlijke rijkdom als een basisbehoefte van de mens

Vanuit een boeddhistisch perspectief is innerlijke rijkdom het meest essentiële dat we nodig hebben als individuen. De tijdloze waarden van wijsheid en mededogen zijn al eeuwen en millennia bij ons.  We kunnen niet overleven zonder mededogen, zonder de zorg van een ouder of voogd, of zonder de zorg voor elkaar. Wanneer we naar de afhankelijke, materiële wereld kijken kunnen we zien dat innerlijke rijkdom in veel opzichten een menselijke basisbehoefte is. We kunnen niet overleven zonder liefdevolle vriendelijkheid, universele zorg, of universele liefde.

 

De keuze en de mogelijkheid voor ons

We hebben allemaal bewustzijn en we zijn in staat om de wereld op verschillende manieren te begrijpen en te ervaren. Vanwege de aard van vergankelijkheid zijn we een organisme dat voortdurend in ontwikkeling is, en hoe we evolueren is echt aan ons. Als we niet investeren in onze innerlijke rijkdom zullen onze uitdagingen onveranderd blijven, en er zal altijd verwarring mogelijk zijn. Maar er is een alternatief.

“In een wereld waar we investeren in de innerlijke rijkdom, zullen we in staat zijn materiële rijkdom verstandiger en meer in balans te benutten.”

Zolang er leven is, zullen er altijd ‘ups’ en ‘downs’ zijn. Als we denken aan een wereld waar een grotere focus ligt op innerlijke rijkdom, zou er meer tolerantie en begrip zijn. Een wereld met grotere innerlijke rijkdom zal de moeilijkheden in het leven niet wegnemen, maar we kunnen het leven met grotere helderheid begrijpen en als gevolg van een grote rust in onze geest. Geen verwarring en geen onzekerheid.

In een wereld met meer innerlijke rijkdom, zullen op de meest zinvolle manier omgaan met het dagelijks. Ja, er zullen de uitdagingen blijven – de materiële wereld zal nog steeds onvolmaakt blijven – maar we kunnen elke gelegenheid optimaal benutten voor het welzijn van alle wezens. In een wereld waar we investeren in de innerlijke rijkdom zullen we in staat zijn materiële rijkdom verstandiger en meer in balans te benutten. Zelf zullen we steeds meer in balans zijn, completer, en we zullen een tijdloos geluk en vrede ervaren dat simpelweg niet mogelijk is met uitsluitend de materiële wereld. Innerlijke rijkdom is binnen handbereik voor ieder van ons. Het is mijn oprechte wens dat we allemaal de moed zullen vinden om het te ontdekken.

About the author